Monthly Archives: Septembar 2022

zzo tk obavijest
0 comments By

OBAVIJEST

Obavještavamo da je Pro-ort-Mujkanović doo Tuzla pristupio korištenju aplikacije G-Protect.

Osigurana lica koja posjeduju elektronsku zdravstvenu legitimaciju, a korisnici su potvrda za nabavku ortopedskih pomagala izdate od Zavoda zdravstvenog osiguranja (ZZO), lako mogu realizirati u našim poslovnicama.

Uz zdravstvenu legitimaciju po evidenciji matičnog broja osiguranika pristupamo aplikaciji i odobrena potvrda se štampa na licu mjesta.

Uz potpis i broj lične karte na odštampanu potvrdu osiguranik preuzima pomagalo.

Loading

5/5 - (1 vote)