Portfolio

PROTEZA

Opis

Ortopedska pogala su tehničke sprave koje služe uspostavljanju i popravljanju oštećenja lokomotornog sistema, korekcije estetskih nedostataka tijela, i pružaju pomoć invalidnim licima pri obavljanju fizioloških pokreta i kretanju.

PROTEZA

Proteze se koriste za zamjenu dijelova tijela nakon povrede (trauma) ili za zamjenu nedostajućih dijelova tijela od rođenja ili kao dodatak, nadoknada oštećenih dijelova tijela nakon operativnih zahvata (tumor, gangrene).

Ortopedsko pomagalo koje treba da funkcionalno i estetski nadomjesti dio tijela koji nedostaje. Dijelimo ih na:

PROTEZA ZA GORNJE EKSTREMITETE

 1. Estetska proteza šake
 2. Podlakatna (transradijalna) estetska proteza
 3. Podlakatna (transradijalna)mehanička proteza sa ugrađenom šakom
 4. Nadlakatna (transhumeralna) estetska proteza
 5. Nadlakatna(transhumeralna)mehanička proteza
 6. Estetska proteza posle dezartikulacije ramena

PROTEZA ZA DONJE EKSTREMITETE

 1. Proteza za stopalo
 2. Potkoljena (transtibijalna) proteza
 3. Proteza posle dezartikulacije koljena
 4. Natkoljena(transfemoralna) proteza
 5. Proteza posla dezartikulacije kuka
5/5 - (1 vote)

Detalji