Author Archives: laufer

eportal
0 comments By

Zavod zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona je predstavio portal e-Pacijent. Radi se o strateškom projektu i finalizaciji procesa i servisa u implementaciji integrisanog informacionog sistema. Jedan od važnih elemenata je što se pacijent uključuje i postaje dio digitalne transformacije zdravstvenog sistema.

Putem portala e-Pacijent građani će imati elektronski pristup podacima iz zdravstvenog kartona i uvid u medicinsku dokumentaciju.
Digitalni karton će olakšati budući da će imati uvid u nalaze, uputnice,i  termine naručivanja za specijalističke preglede.
Individualnim pristupom portal e-Pacijent pruža pristup ortopedskim pomagalima,radiološkim procedurama,CT,MR
Da bi se koristio portal e-Pacijent potrebno je izvršiti registraciju, dostaviti lične podatke u poslovnicu i izvršiti prijavu, nakon čega će sistem osiguranom licu dodijeliti KOD-šifru za pristup portalu.
Pacijent će pristup portalu osim preko računa imati i putem mobilnih uređaja.

Loading

5/5 - (1 vote)